spirit en Roumain

prononciation
n. spirit, suflet, intelect, minte, cuget, duh, geniu, spectru, demon, elf, strigoi, viaţă, energie, foc, curaj, stare sufletească, bună dispoziţie, caracter, temperament, fire, natură, înţeles, sens real, alcool, spirt, băuturi spirtoase
v. entuziasma, însufleţi, răpi

spirit en Anglais

n. spirit, soul, mind, intellect, wit, quirk, apparition, ghost, vision, shade, shadow, spectre, sprite, genius, essence, spirituousness
n. score, crack

Exemples

Este preţul sprijinului nostru lipsit de spirit critic pentru segmentul portocaliu din spectrul politic ucrainean şi pentru încercarea de a gestiona de la Bruxelles politica din Europa de Est.
It is the price of our uncritical support for the orange segment in the Ukrainian political spectrum, and for trying to manage policy on Eastern Europe from Brussels.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
În acest spirit, Comisia sprijină propunerea dumneavoastră de a numi un reprezentant special pentru Cornul Africii.
In this spirit, the Commission supports your proposal to nominate a special representative for the Horn.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
În acelaşi spirit, articolul 2 din Convenţia europeană a drepturilor omului declară că luarea de vieţi este o încălcare flagrantă.
It is in this same spirit that Article 2 of the European Convention of Human Rights declares the taking of life a flagrant violation.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
UE trebuie să aibă grijă şi să găsească un spirit comun în dezvoltarea tuturor acestor regiuni într-un mod echilibrat.
The EU has to take care and find a common spirit in developing all these regions in a balanced manner.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Ar trebui să fim mulţumiţi de faptul că Parlamentul a demonstrat un astfel de spirit de iniţiativă.
We should be pleased at the fact that Parliament has shown this leadership.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
În faţa acestei crize economice de proporţii, fac un apel pentru încetarea disputelor inutile din interiorul UE şi pentru luarea unor măsuri concrete pe baza tratatelor existente şi într-un spirit de solidaritate.
In the face of a huge economic crisis, I appeal for an end to pointless internal EU disputes and for specific measures to be taken based on the existing treaties and in a spirit of solidarity.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
În acest spirit, salut propunerile constructive prezentate în raportul de Larosière în ceea ce priveşte instituţiile financiare.
In this spirit, I welcome the constructive proposals put forward in the de Larosièr report, as regards financial institutions.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Cred că este extrem de important ca Uniunea Europeană să demonstreze spirit de conducere şi prioritatea ridicată pe care o acordăm acestei probleme.
I believe that it is extremely important for the European Union to show leadership and the high priority that we attach to this issue.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Într-adevăr, un acord de parteneriat se poate concretiza doar într-un spirit de încredere reciprocă, nu dacă o parte nu vede decât probleme.
Indeed, a partnership agreement can only come about in a spirit of mutual confidence, not if one party only sees problems.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
De asemenea, în ceea ce priveşte chestiunea migraţiei legale, trebuie să dăm dovadă de un spirit de deschidere.
Also, on the issue of legal migration, we need to demonstrate a spirit of openness.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
© dictionarist.com