scandal en Roumain

prononciation
n. scandal, afront public, zarvă, vâlvă, defăimare, clevetire, ruşine, bârfeală, calomnie

scandal en Anglais

n. row, shindy, affray, flare-up, fray, scandal, shame, breach, noise, hubbub, scene, breeze, rumpus, fuss

Exemples

Plasarea Organizaţiei iraniene Mujahedinii poporului pe lista organizaţiilor teroriste a fost un scandal încă de la început.
Placing the People's Mujahedin of Iran on the list of terrorist organisations was a scandal from the outset.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
A fost un scandal, însă un scandal ale cărei cauze nu le-a denunţat şi nu le-a identificat nimeni.
It was a scandal, and a scandal that no one has put their finger on or identified.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Acesta este cel mai recent scandal în domeniul riscurilor alimentare.
This is the most recent scandal in relation to food risks.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Atitudinea extrem de afectivă faţă de zboruri, crearea evidentă a încă unui scandal politic costisitor, nu au avut nicio valoare, iar contribuabilii europeni au suportat povara costului.
The extremely emotional attitude towards the flights, the apparent creation of yet another, costly political scandal, had no added value and placed the burden of cost on European taxpayers.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Aş dori să precizez că fondul însuşi, după părerea mea, este într-o anumită măsură un scandal.
I would like to say that I think that the fund itself is something of a scandal.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Am fost uimită în timpul dezbaterii şi în privinţa rapoartelor care au fost întocmite, de modul foarte politicos în care tratăm acest scandal.
I have been struck in the debate and in the reports that have been produced by the very polite way in which we are addressing this scandal.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Ar fi un scandal la care nu aş putea fi părtaşă.
It would be a scandal which I cannot bring myself to endorse.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Care sunt concluziile Comisiei și ale OLAF cu privire la acest scandal?
What are the Commission's and OLAF's conclusions in relation to this case?
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Acest lucru este un scandal moral şi reprezintă o pată enormă pe conştiinţa noastră colectivă.”
That is a moral scandal and a huge stain on our collective conscience.'
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Când Finlanda a interzis într-un final fumatul în baruri şi restaurante s-a produs un scandal imens.
When Finland finally also banned smoking in restaurants and bars there was an outcry.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
© dictionarist.com