confidential en Roumain

prononciation
a. confidenţial, secret

confidential en Anglais

adj. confidential, private, secret
adv. confidentially, privately

Exemples

Am criticat vehement, atât în mod public, cât şi în mod confidenţial, închiderea inacceptabilă a punctelor de trecere a frontierei în Gaza.
We have been very vocal, both in public and in private, about the unacceptable closure of the Gaza crossings.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Una din modificările importante aduse procesului de petiționare este accentuarea caracterului privat sau confidenţial al petiției.
One of the important changes made to the petitioning process is the emphasis on the petition's privacy or confidentiality.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Caracterul privat se referă la numele și datele personale ale petiționarului, iar caracterul confidenţial se referă la obiectul petiției.
Privacy relates to the petitioner's name and personal details, while confidentiality relates to the subject of the petition.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Proiectul oferă şi o protecţie sporită pentru datele cu caracter confidenţial.
The draft will also provide greater protection for confidential data.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Cei care reprezintă 500 de milioane de cetăţeni, cum este cazul acestui Parlament, trebuie să fie informaţi în mod oficial, nu confidenţial.
Those who represent, as this Parliament does, 500 million citizens, must be informed officially, not confidentially.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Băncilor le spun: nu putem lua în considerare protestele voastre atâta timp cât evidenţele voastre contabile sunt învăluite în mister şi aplicaţi ştampila "Confidenţial” pe tot.
To the banks, I say: we cannot give weight to your protestations while your aggregates are cloaked in secrecy and you stamp 'Confidential' on everything.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!

Synonymes

entrusted with private information and the confidence of another: private
(of information) given in confidence or in secret: secret, private
the level of official classification for documents next above restricted and below secret; available only to persons authorized to see documents so classified: classified
denoting confidence or intimacy: close


© dictionarist.com