slap en Anglais

prononciation
adv. flabbily

slap en Néerlandais

prononciation
zn. klap, draai om de oren; klopje
ww. slaan; kloppen; stoten
bw. pardoes, regelrecht in, recht opaan (slang)

Exemples

Ik heb mijn koffie graag slap.
I like my coffee weak.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Het gemeenschappelijk standpunt is niet te slap, naar onze opvatting is het op enkele punten zelfs te streng.
The common position is not too weak; in our view it is too strong on certain points.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Als de euro een zwakke munt is, dan was de Duitse mark ronduit slap.
If the euro is a weak currency, than the Mark was positively anaemic.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Het is geen slap compromis, het is werkelijk een goed pakket!
This is not just a half-hearted compromise, but a really good package.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Het gemeenschappelijk standpunt was zo slap dat 70% van de auto's nu al voldoen aan de nieuwe geluidsnormen. In elk geval is dat waar voor Noord-Europa.
The common position was so weak that 70% of the cars already comply with the new noise standards, at least in northern Europe.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Europese normen voor vrachtauto's en auto's zijn er niet of zijn veel te slap.
European standards for lorries and cars are either non-existent or far too weak.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Dat is geen slap aftreksel, dat is in toenemende mate the real thing in de internationale verhoudingen.
This is not a poor apology, this is increasingly the real thing in international relations.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Een uitstel totdat iedereen zich in een slap compromis kan vinden; is dat onder alle omstandigheden beter dan optreden?
Delaying until everyone can strike a weak compromise; is this always preferable to taking action?
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Denken de voorstanders van een slap beleid dat zo'n vloed meer vis oplevert ?
Do the advocates of a weak policy believe that such a flood will yield more fish?
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
De tweede vraag van mevrouw Frassoni betrof de type-II-initiatieven die te slap en te onduidelijk zijn.
The second question from Mrs Frassoni concerned the category II initiatives which are too weak and unclear.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!

Synonymes

1. inhoudsloos: loos, oeverloos
2. los: slaphangend, slobberig
3. futloos: gammel, krachteloos, moe, verslapt
4. lamlendig: sloom, week, zwak
5. smakeloos: waterig, wee
6. flauw: lauw, mat
7. mild: zachtdictionary extension
© dictionarist.com