score en Anglais

prononciation
n. game, hat trick

score en Néerlandais

prononciation
zn. resultaat; puntenstelsel; winstpunt; rangschikking; tientallig; schuld; rekening; partituur; aantekening; spleet, snee
ww. bereiken, winnen, hoog scoren; hoge punten krijgen; aantekenen; spleet, snee

Exemples

Mijnheer Monti, u heeft het voorbeeld gegeven van een scoreboard voor de interne markt.
You have shown us the way, Mr Monti, with the single market scoreboard.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Ik sta vol enthousiasme achter het voorstel uit het verslag om een scorebord openbaar te maken met de omvang van de overheidssteun in elke lidstaat.
I enthusiastically support the report's proposal to publish a "scoreboard" showing the amount of state aid per Member State.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Ik ben voornemens dit voorstel voor een scoreboard met het Europees Parlement en de burgermaatschappij te bespreken.
I hope to have a debate with the European Parliament and with civil society on this scoreboard project.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Het woord scoreboard klinkt in het Duits als skateboard.
Scoreboard sounds like skateboard in German.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
De heer Schulz merkte op een gegeven moment op dat hij de definitie van scoreboard onduidelijk vond.
Mr Schulz said earlier on that he was not certain about the definition of 'scoreboard' .
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Iedereen die Engels of Brits is of geïnteresseerd is in cricket weet wat een scoreboard is.
Anyone who is English or British or follows cricket knows what a scoreboard is.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Op een scoreboard kunnen mensen de stand lezen, een scoreboard dient actueel, duidelijk en zichtbaar te zijn.
A scoreboard tells people the score; it has to be up-to-date and it has to be clear and visible.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Wij zadelen de Commissie op met een zware opdracht. Het ontwerpen van het scoreboard is zeker niet een van de lichtste taken.
We are setting the Commission a massive task, not least in the drawing up of the scoreboard.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Een stuk als dit vormt in de verste verte geen basis voor een scorebord.
A paper such as this is no basis for a scoreboard.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Het is geprezen en bejubeld als een grote aanwinst, maar ik blijf erbij dat wij een basis voor een scorebord nodig hebben.
It has been extolled and celebrated as a huge achievement and I am all for it; we need a basis for a scoreboard.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!

Synonymes

1. puntenaantal
2. stand: tussenstand, uitslag© dictionarist.com