onvervreemdbaar en Anglais

prononciation
adj. inalienable, imprescriptible

Exemples

Het asielrecht is evenwel een onvervreemdbaar grondrecht.
Yet the right of asylum is a fundamental and inalienable right.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Laten we niet vergeten dat de mensenrechten, ondeelbaar en onvervreemdbaar zijn en een universeel karakter hebben.
Let us not forget that human rights are indivisible, inalienable and universal.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Dat is een onvervreemdbaar recht dat niet alleen verankerd ligt in de wet maar ook in de praktijk wordt verdedigd.
This is an inalienable right not only guaranteed in law but also defended in practice.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Het recht zich vrij te verplaatsen binnen Europa moet als onvervreemdbaar worden erkend.
Freedom of movement within Europe must be recognised as an inalienable right.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Het recht van de vrouw om over haar eigen lichaam te beschikken zou evenwel een onvervreemdbaar recht moeten zijn.
However, a woman's right to have control over her own body ought to be an inalienable right.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Dat is een indirecte ontkenning van het recht op abortus, een onvervreemdbaar recht van elke vrouw.
This is a covert way of denying women's inalienable right to abortion.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
In mijn ogen is belastingheffing een onvervreemdbaar recht van de lidstaten zelf.
For my part, taxation is sacrosanct to each Member State.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
De rechten van nationale minderheden vormen een onvervreemdbaar onderdeel van de grondrechten.
The rights of national minorities are an inalienable component of fundamental rights.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Het menselijk lichaam is onvervreemdbaar en mag nooit een bron van financieel voordeel zijn.
The human body is inalienable and cannot be a source of profit.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Vergeet echter niet dat verzet tegen onderdrukking een onvervreemdbaar recht is van al die volkeren die vrij verkiezen te blijven.
Never forget, however, that resistance to oppression is an inalienable right of peoples who wish to remain free.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!dictionary extension
© dictionarist.com