confront en Turc

prononciation
f. yüz yüze getirmek, yüzleştirmek, karşılaştırmak, karşı koymak

Exemples

I was confronted with many difficulties.
Birçok zorluklarla karşılaştım.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
They were confronted with many problems.
Onlar birçok sorunlarla karşılaştı.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
I am confronted with a difficult problem.
Zor bir problemle yüz yüze geldim.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
He was confronted with some difficulties.
Bazı güçlüklerle yüz yüze getirildi.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
She confronted him and demanded an apology.
O onunla yüz yüze geldi ve bir özür talep etti.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
We are confronted with a difficult situation.
Zor bir durumla karşı karşıyayız.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
I think it's time for me to confront that problem.
Sanırım o sorunla yüzleşmemin zamanıdır.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
A common, grave danger confronts both our worlds.
Yaygın, önemli bir tehlike dünyalarımızı tehdit ediyor.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
- He has expressed the desire not to see you.
- During a trial, is it not my right to confront any accuser?
- Kendisi seni görmemek arzusunu ifade etti.
- Duruşma esnasında, herhangi bir itham eden kişi ile karşılaşmak hakkım değil mi?
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
- There was nothing there, chief
- Nothing?
- We went to confront him.. ...and the landlady said that the son-of-a-bitch just took off. Left everything. It's unbelievable.
- Orada hiçbir şey yoktu, şef.
- Hiçbir şey mi?
- Onunla yüzleşmeye gittik... ve ev sahibi piç kurusunun yeni ayrıldığını söyledi. Herşeyi bırakmış. İnanılmaz.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!

Synonymes

1. encounter: face, affront, challenge, cope with, brave
2. resist: oppose, dispute, challenge, defy, repel, counter, contradict© dictionarist.com