ally en Turc

prononciation
f. birleştirmek, birleşmek, katmak, katılmak
i. müttefik, dost; genetik olarak birbirine bağlı canlı

Exemples

One of Serbia's allies was Russia.
Sırbistan'ın müttefiklerinden biri Rusya'ydı.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Germany was once allied with Italy.
Almanya bir zamanlar italya ile müttefikti.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Mary wants an ally to help her succeed.
Mary başarılı olmasına yardım etmek için bir dost istiyor.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
The Allies then moved east into Belgium.
Müttefikler daha sonra doğuya Belçika'ya doğru hareket etti.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Allied forces were attacking from the west.
Müttefik kuvvetleri batıdan saldırıyorlardı.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Sometimes the Allies could not avoid battle.
Müttefikler bazen savaştan kaçınamadı.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
I'll remain your ally no matter what happens.
Ne olursa olsun senin müttefikin kalacağım.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
The Soviet Union and its allies refused help.
Sovyetler Birliği ve onun müttefikleri yardım etmeyi reddetti.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
The allies controlled all major Iraqi cities.
Müttefikler bütün önemli Irak şehirlerini kontrol altına aldı.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Day by day the Allies pushed the Germans back.
Günden güne Müttefikler Almanları geri püskürttü.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
dictionary extension
© dictionarist.com