wrong en Roumain

prononciation
n. răutate, nedreptate, eroare, greşeală, năpastă, prejudiciu, jignire
v. alandala, nedreptăţi, fi nedrept faţa de, jigni, asupri, leza, lovi, răni, vătăma
a. fals, eronat, greşit, impropriu, incorect, inexact, nedrept, rău, strâmb

Exemples

Betty can't tell right from wrong.
Betty nu poate deosebi binele de rău.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
I wasn't being mindful and got on a wrong bus by mistake.
Nu am fost atent şi m-am suit în alt autobuz din greşeală.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
You got the date wrong when you were filling in the check.
Ai scris data greşit când ai completat cecul.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
If anything should be wrong with my car, I would go by bus.
Dacă s-ar întâmpla ceva cu maşina mea, aş merge cu autobuzul.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Your reply is wrong.
Răspunsul tău este greșit.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
I wrote a wrong address on the envelope.
Am scris o adresă greşită pe plic.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
I did something wrong.
Am făcut ceva greșit.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
They were wrong.
Ei au greșit.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
They were wrong.
Ei nu aveau dreptate.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
I could be wrong, but I think Tom wants to go home early.
S-ar putea să mă înşel, dar cred că Tom vrea să meargă acasă devreme.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
© dictionarist.com