vital parts en Roumain

prononciation
n. organe vitale

Exemples

Europe holds a vital part of the solution to the crisis, and the Czech Presidency must help to prove this.
Europa deţine o parte esenţială a soluţiei la criză, iar preşedinţia cehă trebuie să o ajute să demonstreze acest lucru.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
UCITS are a vital part of the European - and, yes, of the Scottish - investment management industry.
OPCVM reprezintă o parte vitală a sectorului administrării investiţiilor din Europa şi, da, şi din Scoţia.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
It plays a vital part in the process of European integration as it makes the positions and wishes of the Union's citizens known to the European institutions.
Aceasta joacă un rol esenţial în procesul de integrare europeană, în condiţiile în care face cunoscute instituţiilor comunitare poziţiile şi dorinţele cetăţenilor Uniunii.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
The Internet is a vital part of our interconnected information society.
Internetul este o parte esenţială a societăţii noastre interconectate.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Therefore, an especially vital part of the agreements is energy cooperation, which may involve transit countries like Belarus and Ukraine or exporting countries such as Azerbaijan.
Prin urmare, o parte în mod special vitală a acordurilor este cooperarea în privinţa energiei, care poate implica ţări de tranzit, precum Belarus şi Ucraina sau ţări exportatoare, precum Azerbaidjanul.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Tying education, innovation and research into a coherent supportive policy is a vital part of a functioning knowledge economy.
Înglobarea educaţiei, a inovaţiei şi a cercetării într-o politică de sprijin coerentă reprezintă o parte esenţială a unei economii funcţionale a cunoaşterii.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Freedom of short-term travel is a vital part of preparation for that.
Libertatea călătoriei de scurtă durată este o componentă vitală în pregătirea acestui demers.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
That is going to be a vital part that starts, and we are following that with great interest.
Aceasta va reprezenta partea vitală care începe şi o vom urmări cu deosebit interes.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Airlines are a vital part of our transport system, not only for passengers, but also for goods.
Companiile aeriene sunt o parte vitală a sistemului de transport, nu doar pentru pasageri, ci şi pentru bunuri.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
in writing. - The concept of the European Innovation Partnership is a vital part of the commitments under the flagship initiative.
în scris. - Conceptul de parteneriat european pentru inovare este un element esenţial al angajamentelor din cadrul emblematicei iniţiative.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!


dictionary extension
© dictionarist.com