treat en Roumain

prononciation
n. bucurie, cinste, ospăţ, prilej de plăcere, desfătare, cinstire, praznic
v. trata, condiţiona, cinsti, omeni, ospăta, obloji

Exemples

Tom can't get over how Mary treated him.
Tom nu poate trece peste cum l-a tratat Mary.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
If you act like a child, you'll be treated like a child.
Dacă te comporți ca un copil, vei fi tratat ca un copil.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
We have made these points many times before, but we are a civilised society and in many ways a civilised society is judged very much in the way it treats not only its people but also its animals.
Am mai discutat aceste aspecte în nenumărate rânduri, dar suntem o societate civilizată şi o astfel de societate, de multe ori, este judecată în mare măsură după modul în care îşi tratează, nu doar oamenii, ci şi animalele.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
I realise that large food corporations often fail to respect labour rights, let alone treat animals in an appropriate way.
Îmi dau seama că deseori mari corporaţii alimentare nu reuşesc să respecte drepturile muncii, fără a mai vorbi de tratarea animalelor într-un mod adecvat.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Instead, people treat this behaviour as disobedience.
În schimb, oamenii tratează acest comportament ca nesupunere.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Judging by how we treat our animals, we are still barbarians.
Judecând după modul în care ne tratăm animalele, suntem încă barbari.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
All of us, namely all the countries in the Community, in the European Union, need to treat them equally.
Cu toţii, şi anume toate ţările din Comunitate, din Uniunea Europeană, trebuie tratate în mod egal.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
As we know, the quality of the meat depends on the way the animals are treated during breeding and during transport.
După cum ştim, calitatea cărnii depinde de modul în care animalele sunt tratate în timpul perioadei de creştere şi al transportului.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
(ES) Mr President, we must tell Israel with absolute conviction to stop killing and to allow the wounded to be treated and the victims to be fed.
(ES) Domnule preşedinte, trebuie să spunem ferm Israelului să înceteze masacrul şi să permită ca răniţii să poată fi îngrijiţi şi ca victimele să poată fi hrănite.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
In these circumstances the use of the pesticide could not be acceptable for us, but the treated crops would not necessarily pose a risk to EU consumers.
În aceste condiţii, utilizarea pesticidelor respective ar putea să nu fie acceptabilă pentru noi, dar recoltele tratate nu ar prezenta neapărat riscuri pentru consumatorii din UE.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!

Synonymes

1. prescribe: dose, minister, doctor, attend, nurse
2. entertainment: banquet, feast, fete, gift
3. consider: regard, approach, look upon, deal with, act toward, behave toward
4. deal with: handle, bargain, negotiate, come to terms, deal, serve, settle
5. entertain: amuse, indulge, regale, feast



© dictionarist.com