strong position en Roumain

n. poziţie întărită

Exemples

The EU is active in all these areas and should be in a strong position to ensure that the international community takes the right decisions.
UE este activă în toate aceste domenii şi trebuie să aibă o poziţie puternică pentru a asigura luarea unor decizii potrivite de către comunitatea internaţională.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Parliament defended a strong position during the negotiations with the Council and obtained the best possible outcome for Europe's citizens.
Parlamentul a susţinut o poziţie puternică în timpul negocierilor cu Consiliul şi a obţinut cel mai bun rezultat posibil pentru cetăţenii europeni.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
My firm belief is that, without a strong position of the European Union on protecting human rights and fighting against racism and xenophobia, the Durban process might take a wrong direction.
Credinţa mea fermă este că, fără o poziţie consecventă a Uniunii Europene cu privire la protejarea drepturilor omului şi lupta împotriva rasismului şi xenofobiei, procesul Durban ar putea lua o direcţie greşită.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
You are not in a strong position if you are alone when storms are raging in the world.
Nu vă aflaţi într-o poziţie privilegiată dacă sunteţi singuri atunci când furtunile se dezlănţuie în lume.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
You know that our Green Group has a very strong position concerning personal data protection.
Ştiţi că grupul verzilor are o poziţie foarte puternică în ceea ce priveşte protecţia datelor personale.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
This week, the final pieces will be put in place to provide a complete picture of this strong position.
Săptămâna aceasta, ultimele piese vor fi introduse în scenă pentru a oferi o imagine completă a acestei poziţii stabile.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Thanks to the agreement at the European Council, the EU was able to negotiate from a very strong position.
Datorită acordului din cadrul Consiliului European, UE a putut negocia de pe o poziţie foarte puternică.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
President of the Commission. - Seeing the enthusiasm of your group - and I want to congratulate you on that manifestation - you have a strong position against any GMO.
Preşedinte al Comisiei. - Văzând entuziasmul grupului dumneavoastră - şi vreau să vă felicit pentru acea manifestare - consider că aveţi o poziţie foarte fermă împotriva oricărui OMG.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Hence, it is now in a strong position for recovery.
Prin urmare, se află într-o poziție puternică pentru redresare.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
However, this partnership must be based on a strong position for Parliament and for the Commission.
Cu toate acestea, acest parteneriat trebuie să se bazeze pe o poziţie puternică a Parlamentului şi a Comisiei.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!


© dictionarist.com