strong man en Roumain

prononciation
n. bărbat puternic

Exemples

Mr President, President Lansana Conté was the archetypal African strong man, a corrupt dictator who ruled the people of Guinea with an iron fist.
Domnule preşedinte, preşedintele Lansana Conté a reprezentat prototipul bărbatului african puternic, un dictator corupt care a condus populaţia ţării cu o mână de fier.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Mr Reinfeldt, I am not yet able to congratulate you, because, as yet, there is no convincing sign of these strong men and women at the head of European politics.
Dle Reinfeldt, nu pot încă să vă felicit pentru că, deocamdată, nu există niciun semn convingător privind aceşti bărbaţi puternici şi femei puternice din fruntea politicilor europene.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Sometimes we also tend to think in categories, holding on to a belief that strong men and women are needed to develop a country so that democracy will eventually follow.
Uneori avem tendinţa de a gândi în categorii, agăţându-ne de ideea că este nevoie de femei şi de bărbaţi puternici pentru a dezvolta o ţară, astfel încât în cele din urmă să apară şi democraţia.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Twenty years after the collapse of the Soviet Union, he remains the archetypal homo sovieticus, a strong man whose addiction to power is as strong as his instincts for crushing dissent.
La douăzeci de ani de la prăbușirea Uniunii Sovietice, el rămâne arhetipul homo sovieticus, un om puternic a cărui dependență de putere este la fel de puternică precum instinctele sale de zdrobire a disidenței.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!


© dictionarist.com