score en Roumain

prononciation
n. semn, crestătură, zgârietură, răboj, însemnare, scor, spirit {fam.}, noroc {fam.}, motiv, cauză, partitură {muz.}
v. cresta, brăzda, zgâria, răboji, marca, puncta, sublinia, înregistra, câştiga, critica sever, pune pe note {muz.}, orchestra, estima, aprecia, zeflemisi

Exemples

I should like to find out from the European Commission what the latest is on this score and what steps we can expect in this respect in the coming year.
Aş dori să aflu de la Comisia Europeană care sunt noutăţile în această privinţă şi la ce măsuri ar trebui să ne aşteptăm în acest sens în anul care urmează.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
A great Czech once said: 'I am no longer a rookie: goals are expected of me; scoring is my job.'
Un mare ceh a spus cândva: ,,Nu mai sunt un începător: am o misiune; munca mea este să înscriu."
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
It is of fundamental importance not to confuse sea or ocean policy with fishing policy: I totally agree with the rapporteur on this score.
Este extrem de important să nu confundăm politica maritimă cu cea piscicolă: sunt totalmente de acord cu raportorul în această privinţă.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Even though this is one of the Commission's showpieces, it receives low scores in the Court of Auditors' report.
Chiar dacă acesta este unul dintre atuurile Comisiei, el are parte de aprecieri modeste în raportul Curţii de Conturi.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Action must be taken on this score.
Trebuie luate măsuri în acest sens.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
After all, food and the food industry are a considerable burden on the environment, and the Ecolabel could in any event bring a solution on this score.
Până la urmă, industria alimentelor şi alimentele reprezintă o povară considerabilă pentru mediu, iar eticheta ecologică ar putea, în orice caz, aduce o soluţie în această privinţă.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
The Court of Justice is forcing you to regard all on-call time as working time; you have therefore lost nothing on that score.
Curtea de Justiţie vă forţează să priviţi tot timpul de gardă ca timp de lucru; prin urmare nu aţi pierdut nimic din acest punct de vedere.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Similarly, too, debates using blue cards may possibly turn into a settling of parties' internal scores.
În mod similar, de asemenea, dezbaterile care folosesc sistemul "carte albastră” se transformă într-o răfuială internă între partide.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
If it is the first case, then it is a 3-3 score draw.
Dacă ne aflăm în prima situaţie, atunci scorul este egal, de 3-3.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Bosnia and Herzegovina, in particular, achieved great progress on this score during the summer, judging by reports from independent organisations.
În special Bosnia şi Herţegovina a realizat progrese semnificative în această privinţă vara aceasta, având în vedere rapoartele organizaţiilor independente.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
© dictionarist.com