richness en Roumain

prononciation
n. bogăţie, abundenţă, fertilitate, opulenţă, căldură, exuberanţă, somptuozitate, strălucire

Exemples

We must do so for ourselves: for the interest we have in preserving the richness of biodiversity and for our need to preserve the planet on which we have been offered the chance to live.
Trebuie să facem asta pentru noi înşine: pentru interesul pe care îl avem de a prezerva bogăţia biodiversităţii şi pentru nevoia noastră de a proteja planeta pe care ni s-a oferit şansa să trăim.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
That is why we must offer them all the help we can, so that the richness and quality of our produce is not lost and does not become ironed out in an ever-more homogeneous global market.
De aceea, trebuie să le oferim tot sprijinul pe care îl putem oferi, astfel încât bogăţia şi calitatea produselor noastre să nu se piardă şi să nu dispară în această piaţă globală din ce în ce mai omogenă.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
The richness and variety of the regions of Europe - they were often enemies, they were occupied, they were divided up, they were destroyed by war and re-united - must be retained.
Nu trebuie să dispară bogăţia şi varietatea regiunilor europene; acestea s-au duşmănit de multe ori, au fost ocupate, divizate, distruse de războaie şi reunificate.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
As a result of this process, the EU has gained in strength, diversity and cultural richness.
În urma acestui proces, UE şi-a consolidat puterea, diversitatea şi bogăţia culturală.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
During this time, the European Parliament has gained in experience, strength and cultural richness.
În acest timp, Parlamentul European a câştigat în experienţă, putere şi bogăţie culturală.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
The richness and strength of our institution also derive from our differences - different nationalities, different ways of thinking and different languages.
Bogăţia şi puterea acestei instituţii sunt date şi de diferenţele dintre noi - naţionalităţi diferite, mentalităţi diferite şi limbi diferite.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
I promised during my hearing that I would come to listen and to take your advice, and today's debate was a clear proof of the richness, wisdom and insight that are assembled here in this House.
Am promis în timpul audierii mele că voi veni să vă ascult şi să vă primesc sfaturile, iar dezbaterea de azi a fost o dovadă clară a bogăţiei de idei, înţelepciunii şi inteligenţei care sunt reunite în acest Parlament.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
They will have a sense of identity, and we have to stress the importance of our common cultural heritage whose richness does indeed lie in its diversity.
Acesta va avea un sentiment al identității și trebuie să subliniem importanța patrimoniului nostru cultural comun a cărui bogăție se află de fapt în diversitatea sa.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
This too is an example of reciprocal loyalty and richness of diversity, which should, in theory, characterise the European Union.
Și acesta este un exemplu al loialității reciproce și al bogăției diversității, care, teoretic, ar trebui să caracterizeze Uniunea Europeană.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Naturally, I firmly believe in the richness and diversity of European culture, but I am talking today from a perspective of competitiveness to condemn a piece of nonsense and an absurdity.
Cred, cu siguranță, ferm în bogăția și în diversitatea culturii europene, însă astăzi vorbesc dintr-o perspectivă a concurenței pentru a condamna un lucru nefiresc și o absurditate.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!

Synonymes

the property of being extremely abundant: profusion, abundance, verdure, wilderness, overgrowth, cornucopia, profuseness, teemingness, verdancy, greenness, copiousness
abundant wealth: wealthiness, wealth, ease, comfort, affluence
the property of a sensation that is rich and pleasing: property, fullness, mellowness
the property of producing abundantly and sustaining vigorous and luxuriant growth: fecundity, fruitfulness, prolificacy, fertility, rankness
the quality of having high intrinsic value: value
splendid or imposing in size or appearance: stateliness, majesty, grandness, expansivity, excellence, impressiveness, magnificence, loftiness, expansiveness
a strong deep vividness of hue: tint, tone, tincture, shade


© dictionarist.com