richer en Roumain

prononciation
adj. bogat, mare, amplu, fertil, abundent, gras, înstărit, îmbelşugat, somptuos, roditor, mănos, substanţial, luxos, viu, fecund, avut, pătrunzător, gospodăresc, răsunător, productiv

Exemples

In 2006 alone, Europe was richer by EUR 240 billion, or the equivalent of EUR 518 for every European citizen because of the single market.
Numai în 2006, Europa era mai bogată cu 240 de miliarde de euro, adică echivalentul a 518 euro pentru fiecare cetăţean european, datorită pieţei unice.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
This is, to a large extent, attributable to the differences in prosperity and to the level of salaries, differences that can lead to more labour migration from poorer to richer Member States.
În mare măsură, acest lucru poate fi pus pe seama diferenţelor nivelurilor de prosperitate şi a celor salariale, care pot duce la o mai mare migraţie a forţei de muncă din statele mai sărace în cele mai bogate.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
The World Bank will be USD 100 billion richer, and USD 250 billion has been set aside for subsidising international trade.
Banca Mondială va fi mai bogată cu 100 de miliarde USD, iar 250 de miliarde USD au fost puşi deoparte pentru subvenţionarea comerţului internaţional.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
We were richer economically - but poor in terms of European community.
Eram mai bogaţi din punct de vedere economic, însă săraci din punctul de vedere al comunităţii europene.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
If we consider the consequences of global warming, it is obvious that the developing world is paying the price for environmental damage caused by the richer nations.
Dacă avem în vedere consecinţele încălzirii globale, este evident că lumea în curs de dezvoltare plăteşte preţul pentru daunele climatice cauzate de naţiunile mai bogate.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
These countries must also commit to pursuing ambitious targets and goals, comparable to those of other countries, though with aid, as far as possible, from other richer, more industrialised countries.
Aceste ţări trebuie, de asemenea, să îşi asume îndeplinirea unor ţeluri şi obiective ambiţioase, comparabile cu cele ale altor ţări, chiar dacă cu ajutor, dacă este posibil, din partea ţărilor mai bogate şi industrializate.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
As a result, European resources will also be allocated to richer countries and their regions with a lower GDP.
Prin urmare, resursele europene vor fi alocate şi statelor mai bogate şi regiunilor cu un PIB mai redus.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
The implication that cohesion might disappear entirely from richer nations with no mention at all of transitional funding would further disenfranchise the people of the UK.
Ideea că, la un moment dat, coeziunea ar putea dispărea complet pentru naţiunile mai bogate, fără a menţiona sub nicio formă finanţarea pentru tranziţie, ar afecta tot mai mult populaţia Regatului Unit.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
The provinces of Brussels or Brabant did not get richer and eliminate poverty by creating what we are trying to do in the ACP countries.
Provinciile Bruxelles sau Brabant nu au devenit mai bogate şi nu au eliminat sărăcia creând ceea ce încercăm noi să creăm în ţările ACP.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Can Spain pave the way for a binding climate agreement in Mexico in which we do not increase the gap between the poor countries of the world and the richer countries of the world?
Poate Spania să pregătească terenul pentru un acord obligatoriu privind clima în Mexic, acord prin care să nu sporim diferenţele dintre ţările sărace şi ţările mai bogate ale lumii?
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!


© dictionarist.com