reputable en Roumain

prononciation
a. respectabil, onorabil, cinstit, reputaţie: cu reputaţie bună, stimat

Exemples

Why should reputable businesses suffer at the hands of unfair competitors who profit when consumers are not compensated?
De ce să sufere întreprinderile cu reputaţie din cauza concurenţei neloiale, care înregistrează profit atunci când consumatorii nu sunt despăgubiţi?
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Here, there have been serious concerns that it could become a loophole for enterprises which are not very reputable.
Există preocupări grave privind acest sistem, deoarece el ar putea deveni un tertip pentru companiile cu o reputaţie nu foarte bună.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
However, we cannot allow major and reputable companies which put safety first to collapse.
Totuşi, nu putem permite companiilor mari, cu reputaţie, care pun siguranţa pe primul loc, să se prăbuşească.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
However, it is a step in the right direction and it is worth noting that the lobbyists themselves, the reputable lobbyists, actually are in touch and are in favour of compulsory registration.
Totuși, el reprezintă un pas în direcția corectă și trebuie remarcat faptul că înșiși lobbyiștii, cei cu o reputație bună, țin legătura cu noi și se declară în favoarea înregistrării obligatorii.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
We all know that it is a prerequisite for incorruptibility, for reputable work by the police, that they must be well paid.
Știm cu toții că o premisă pentru incoruptibilitate, pentru o muncă onorabilă a poliției este ca aceasta să fie bine plătită.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!

Synonymes

having a good reputation: respected, good, honored, prestigious, time-honored, estimable, redoubtable, respectable, honourable, well-thought-of, honorable, esteemed, repute, time-honoured, reputation


© dictionarist.com