potentially en Roumain

prononciation
adv. potenţial

Exemples

in writing. - (EL) Even children must be put on file because they are considered potentially dangerous to the EU.
în scris. - (Grecia) Chiar şi copiii trebuie înregistraţi în evidenţe, pentru că sunt consideraţi ca potenţiali indivizi periculoşi pentru UE.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Each individual case involves thousands of packages and, therefore, thousands of patients are potentially at risk.
Fiecare caz individual implică mii de pachete şi, prin urmare, mii de pacienţi sunt supuşi unui risc potenţial.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
The Commission will undertake to examine the potentially adverse impact that national taxation systems may have on cross-border mergers and use its funds once the proposed provisions are adopted.
Comisia va examina impactul negativ potenţial pe care sistemele fiscale naţionale îl pot avea asupra fuziunilor transfrontaliere şi va folosi fondurile proprii după adoptarea dispoziţiilor propuse.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
I agree with the aims of the legislation to promote the health of our environment, the health of us as individuals, but it really potentially threatens a huge agricultural industry in my region.
Sunt de acord cu obiectivele legislaţiei de promovare a sănătăţii mediului şi a sănătăţii noastră ca persoane, însă aceasta pune într-un potenţial pericol un imens sector agricol din regiunea mea.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
The Iranian regime is potentially the biggest threat to world peace and the rule of law.
Regimul iranian reprezintă cea mai mare ameninţare potenţială pentru pacea mondială şi pentru statul de drept.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
However, in the report it is claimed that the EU has addressed the potentially trade-distorting elements of EU agricultural policy that can negatively impact on farmers in the developing world.
Totuşi, în raport este specificat faptul că UE a tratat elementele din politica agricolă a UE ce pot distorsiona comerţul şi pot avea un impact negativ asupra fermierilor din ţările în curs de dezvoltare.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
I would also like to know whether there are wilderness areas that are currently not listed as Natura 2000 sites which would potentially come under the consideration of this report.
De asemenea, aş dori să ştiu dacă există spaţii naturale care în prezent nu sunt enumerate ca situri Natura 2000, dar ar putea fi luate eventual în considerare în cadrul acestui raport.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Obviously, though, it is up to those Member States to define the status of former detainees who are also citizens of third countries and who could potentially be transferred to their territory.
Evident, va rămâne totuşi la latitudinea acelor state membre să definească statutul foştilor deţinuţi care sunt, de asemenea, cetăţeni ai unor state terţe şi care, în principiu, ar putea fi transferaţi pe teritoriul acestora.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Some of them are criminals who must be tried as such; some are innocent and some, no doubt, are potentially dangerous.
Unii dintre ei sunt infractori şi trebuie judecaţi ca atare; unii sunt nevinovaţi şi, fără îndoială, unii sunt potenţial periculoşi.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
I have seen one estimate saying that 2 million jobs could potentially be lost in the course of the year in the car industry as a whole, the majority of which would be in the parts sector.
Am văzut o estimare conform căreia, în general, în industria de autovehicule s-ar putea pierde 2 milioane de locuri de muncă pe parcursul anului, cea mai mare parte a acestora provenind din sectorul componentelor.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!

Synonymes

with a possibility of becoming actual


© dictionarist.com