furthermore en Roumain

prononciation
adv. astfel: de astfel, plus: în plus, mult: mai mult

Exemples

Furthermore, two of Europe's finest achievements came about through the determination of a few states to forge ahead in making integration something real for all our fellow citizens.
Mai mult, două dintre cele mai mari realizări ale Europei au fost obţinute prin hotărârea câtorva state de a lua măsuri pentru a face integrarea o realitate pentru toţi cetăţenii europeni.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Furthermore, it is good that the report underlines the need to establish a common energy policy.
Mai mult, este de apreciat că raportul subliniază nevoia de a stabili o politică energetică comună.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Furthermore, I am not in favour of EU funds being spent on promoting the Lisbon treaty through civil dialogue or any other means.
În plus, nu aprob cheltuirea fondurilor UE pentru promovarea Tratatului de la Lisabona prin intermediul dialogului civil sau prin orice alte metode.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Furthermore, comitology has its own implicit transparency standards.
În plus, comitologia are standardele sale proprii de transparenţă implicită.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Furthermore, we need to take into account that Hamas has assumed an important role in the chain of terrorist movements which lead to Hezbollah and the Tehran terrorist regime.
Mai mult, trebuie să avem în vedere că Hamas şi-a asumat un rol important în lanţul de mişcări teroriste care conduce la Hezbollah şi regimul terorist de la Teheran.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Furthermore the EU needs to diversify its gas resources and supply routes.
Mai mult, Uniunea Europeană trebuie să își diversifice resursele de gaze și traseele de furnizare.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Furthermore, it is the price of the long-term efforts to interfere in the national energy policies of individual Member States.
Mai mult, este prețul eforturilor îndelungate de a ne amesteca în politicile naţionale din domeniul energetic din cadrul statelor membre.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Furthermore, it is imperative that the EU supports the renewal and strengthening of an African Union Peace Force.
În plus, este imperativ ca UE să sprijine reînnoirea şi consolidarea Forţei de pace a Uniunii Africane.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Furthermore, consumers must be told if the meat they are eating is not local but comes from hundreds of miles away.
În plus, trebuie să li se comunice consumatorilor dacă, carnea pe care o mănâncă nu este de origine locală, ci provine de la sute de mile depărtare.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Furthermore, I believe that the next steps must be far more effective and tougher on the part of both the European Commission and the Czech Presidency.
Mai mult, cred că atât Comisia Europeană, cât şi preşedinţia cehă trebuie să acţioneze în continuare cât se poate de eficient şi în forţă.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!

Synonymes

in addition; furthermore, their quality is improving"; moreover, mice nested there": moreover, what is more


dictionary extension
© dictionarist.com