forceful en Roumain

prononciation
a. puternic, viguros

Exemples

If we had been talking about any other state than Israel, the resolution would have been much more forceful.
Dacă am fi discutat despre orice alt stat în afară de Israel, rezoluţia ar fi fost mult mai puternică.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
There are a few areas in particular where the EU must be more forceful.
Există în special câteva domenii în care UE trebuie să fie mai fermă.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Mr Barroso, what happened to your forceful intervention?
Domnule Barroso, ce s-a întâmplat cu intervenţia dumneavoastră în forţă?
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Firstly, rapid and forceful financial and monetary policy measures to support the financial sector and the real economy.
În primul rând, măsuri puternice şi rapide de politică financiară şi monetară pentru susţinerea sectorului financiar şi a economiei reale.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
It would be cynical, then, not to take very forceful action.
Ar fi deci o atitudine foarte cinică din partea noastră dacă nu am lua măsuri foarte ferme.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
What is your position with regard to Parliament's demand for a swift and forceful revision of the financial framework for the period 2011-2013?
Care este poziţia dumneavoastră în ceea ce priveşte solicitarea Parlamentului vizând revizuirea rapidă şi eficientă a cadrului financiar pentru perioada 2011-2013?
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
The Parliamentary resolution made this message particularly forceful, and I would like to thank the European Parliament for that.
Rezoluţia Parlamentului a făcut ca acest mesaj să fie deosebit de puternic şi aş dori să-i mulţumesc Parlamentului European pentru aceasta.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
The democratic transformation of Turkey is a forceful testimony of the continued soft power of the EC accession perspective when used fairly and firmly and with vigour and consistency.
Transformarea Turciei este o mărturie puternică a subtilei influenţe pe care o exercită permanent perspectiva aderării la CE, atunci când este folosită în mod corect şi ferm, cu eficienţă şi consecvenţă.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
But, above all, this new forceful Parliament, containing a pro-European majority, wants you - please - to take a lead, and in that we will be your willing partner and supporter.
Însă, mai presus de toate, acest nou Parlament puternic, care conţine o majoritate pro-europeană, doreşte să luaţi iniţiativa. Vă vom sprijini şi ajuta în acest sens.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
For this, absolutely crucial and forceful measures are needed.
Din acest motiv sunt necesare măsuri cruciale şi convingătoare.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!

Synonymes

characterized by or full of force or strength (often but not necessarily physical): firm, impetuous, strong, forcible, strong-arm, impellent, sharp, drastic, exclamatory, bruising, emphatic, physical
forceful and definite in expression or action: assertive, self-assertive, emphatic, self-asserting


© dictionarist.com