decent en Roumain

prononciation
a. cuviincios, decent, omenesc, bun: destul de bun, cumsecade, amabil, bun, curăţel, corespunzător, acătării

decent en Anglais

a. decorous, decent, seemly, respectable, modest
adv. decorously, decently, properly

Exemples

The media are reporting that the Irish, under pressure from the financial crisis, now understand better that the Treaty is a decent instrument which was put together for dealing with hard times.
Conform afirmaţiilor mass-mediei, irlandezii înţeleg acum mai bine, sub presiunea crizei financiare, că tratatul este un act acceptabil elaborat pentru a face faţă perioadelor dificile.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
It is not just peacekeepers that the Palestinians need but a decent civil administration, free from corruption.
Palestinienii nu au nevoie doar de forţe care să menţină pacea, ci şi de o administraţie publică decentă, eliberată de corupţie.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
The ultimate aim is a better enforcement of EU laws and thus, healthier animals and decent living conditions for the relevant animals.
Obiectivul final este o mai bună punere în aplicare a legislaţiei UE şi, prin urmare, animale mai sănătoase şi condiţii de trai decente pentru animalele în cauză.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
This force needs a decent UN mandate.
Această forţă are nevoie de un mandat ONU corespunzător.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
All European institutions support the generally recognised Programme for Decent Work.
Toate instituţiile europene sprijină Programul pentru muncă decentă recunoscut în general.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
The Commission recently reinforced its commitment through the renewed social agenda and a report linked to the Communication on decent work of 2006.
Comisia şi-a reafirmat angajamentul prin agenda socială reînnoită şi printr-un raport legat de Comunicarea privind munca decentă din 2006.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
(CS) Commissioner, like my fellow MEPs I consider it necessary to adopt standards that will ensure decent working conditions for employees in the fishing industry.
(CS) Domnule comisar, ca şi colegii mei, membri ai Parlamentului, consider necesară adoptarea standardelor care vor asigura condiţii de muncă decente pentru angajaţii din industria pescuitului.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
All of these elements will undoubtedly lead to decent working conditions for fishermen while reducing injuries and deaths.
Toate aceste elemente vor conduce, fără îndoială, la condiţii de muncă decente pentru pescari şi la reducerea numărului de cazuri de răniri şi decese.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Likewise, the people of Palestine have the right, at this moment, to create their own state and a functioning administration, and to live a safe and decent life.
De asemenea, poporul palestinian are dreptul, în acest moment, să-şi creeze propriul stat şi o administraţie funcţională şi să ducă o viaţă decentă şi în siguranţă.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
He appointed a decent man as Prime Minister, an Egypt-based international civil servant.
A numit o persoană decentă în funcţia de prim-ministru, un funcţionar civil internaţional stabilit în Egipt.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!

Synonymes

socially or conventionally correct; refined or virtuous: respectable, nice
in the right manner: right, in good order, decently, properly, the right way
according with custom or propriety: comme il faut, becoming, seemly, comely, proper, decorous
decently clothed: modest
observing conventional sexual mores in speech or behavior or dress: modest
conforming to conventions of sexual behavior: proper, decorous, clean, unobjectionable
sufficient for the purpose: adequate, sufficient, enough© dictionarist.com