confidential en Roumain

prononciation
a. confidenţial, secret

confidential en Anglais

adj. confidential, private, secret
adv. confidentially, privately

Exemples

I have no problem with a company keeping its intellectual property rights confidential.
Nu am nimic împotriva unei întreprinderi care păstrează confidenţialitatea drepturilor sale de proprietate intelectuală.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
It is simply disingenuous to say, as the Commission has, that the classification of documents as confidential has no link with public access to such documents.
Este pur şi simplu incorect să susţinem, aşa cum a făcut Comisia, că nu există nicio legătură între clasificarea documentelor drept confidenţiale şi accesul public la acestea.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Consequently when these governments meet together as legislators, these affairs are, shall we say, confidential; citizens must then await the final outcome.
În consecinţă, în momentul în care aceste guverne se întâlnesc în calitate de legiuitori, aceste afaceri sunt, să spunem, confidenţiale; cetăţenii trebuie să aştepte rezultatul final.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Those kinds of contacts need to remain confidential, and that is also what the Court has said.
Acest tip de contacte trebuie să rămână confidenţiale, aşa cum a hotărât şi Curtea.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Already we see whistleblowers and others that have been vilified and hounded out of their jobs for exposing confidential information.
Vedem deja cum persoane care au făcut publice informaţii confidenţiale au fost defăimate şi date afară de la locurile lor de muncă.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Accordingly, documents on trade negotiations are deemed confidential.
Potrivit acesteia, documentele privind negocierile comerciale sunt considerate confidenţiale.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
The Council also has confidential accounts, so-called comptes hors budget.
Consiliul are de asemenea conturi confidenţiale, aşa numitele comptes hors budget.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
A different, but related, subject is that of the treatment of information relating to business secrets and confidential information.
Un subiect diferit, dar aferent, este acela al tratării informaţiilor referitoare la secrete de afaceri şi informaţii confidenţiale.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Furthermore, it is involved with the Schengen project, so it manages some very confidential data.
Mai mult, este implicată în proiectul Schengen, astfel încât gestionează o serie de date cu grad ridicat de confidenţialitate.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
We are talking about the transfer of personal data and confidential documents to third parties, about the data and confidential information of our citizens, the people that we represent.
Vorbim despre transferul de date cu caracter personal şi de documente confidenţiale către terţe părţi, despre date şi informaţii confidenţiale ale cetăţenilor noştri, oamenii pe care îi reprezentăm.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!

Synonymes

entrusted with private information and the confidence of another: private
(of information) given in confidence or in secret: secret, private
the level of official classification for documents next above restricted and below secret; available only to persons authorized to see documents so classified: classified
denoting confidence or intimacy: close© dictionarist.com