concern en Roumain

prononciation
n. participare, interes, contingenţă, legătură, relaţie, importanţă, îngrijorare, nelinişte, preocupare, rol, treabă, afacere, întreprindere
v. privi, afecta, atinge, fi implicat în, interesa, preocupa, amesteca: se amesteca

concern en Anglais

n. chain

Exemples

John testified concerning him.
John a depus mărturie în ceea ce îl priveşte.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
He came as a witness to testify concerning that light.
El a venit ca martor să depună mărturie asupra acelei lumini.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
He is very much concerned about the future of his son.
Este foarte preocupat de viitorul fiului său.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
She is concerned about her health.
Este preocupată de sănătatea ei.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
A carbon footprint is the amount of carbon dioxide pollution that we produce as a result of our activities. Some people try to reduce their carbon footprint because they are concerned about climate change.
Amprenta de carbon este cantitatea de poluare cu dioxid de carbon pe care noi o producem ca urmare a activitățiilor noastre. Unii oameni încearcă să-și reducă amprenta lor de carbon pentru că sunt îngrijorați de schimbarea climatică.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
I was concerned.
Eram îngrijorat.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
I've been concerned about you.
Am fost îngrijorat pentru tine.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
I'm concerned by what's happening here.
Sunt îngrijorat de ceea ce se întâmplă aici.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
I'm concerned by what's happening here.
Sunt îngrijorată de ceea ce se întâmplă aici.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
- (PL) This is the first time the European Commission, the Council and the Parliament have adopted such a thorough and wide-ranging approach to provisions concerning the quality and safety of food.
- (PL) Aceasta este prima dată când Comisia Europeană, Consiliul şi Parlamentul adoptă o abordare atât de riguroasă şi cuprinzătoare a dispoziţiilor referitoare la calitatea şi siguranţa alimentelor.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
dictionary extension
© dictionarist.com