clever en Roumain

prononciation
a. deşirat, inteligent, spiritual, isteţ, iscusit, ingenios, priceput, înzestrat, talentat, mintos, ager, îndemânatic, abil, dibaci, bun, cuminte, rafinat, răsărit, şmecher

Exemples

It is clever of her to solve such a difficult problem.
E inteligent din partea ei să rezolve o problemă atât de dificilă.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Clever people know how to make money out of nothing.
Oamenii deștepți știu cum să facă bani din orice.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
You quoted my friend Mr Daul - a clever man, but in this case he was wrong - who said here that the financial crisis did not represent the defeat of capitalism.
L-aţi citat pe prietenul meu, dl Daul - un om deştept, dar, în cazul acesta nu a avut dreptate - care a spus aici că criza financiară nu a reprezentat înfrângerea capitalismului.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
We must not reinvent the wheel, because this would be neither efficient nor clever.
Nu trebuie să reinventăm roata, pentru că acest lucru nu ar fi nici eficient, nici inteligent.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
I thought the world had seen enough of clever financial tricks.
Credeam că lumea a văzut destule jonglerii financiare inteligente.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
The fact that completely different provisions can be made - including tailored to particular national circumstances -is a clever solution.
Faptul că se pot adopta măsuri complet diferite - chiar adaptate la circumstanţele naţionale specifice - este o soluţie inteligentă.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Please can we do something clever and well-founded, just as the artists recommended and requested in our hearing in the Committee on Legal Affairs.
Haideţi, vă rog, să facem ceva inteligent şi bine fondat, aşa cum au recomandat şi solicitat artiştii pe parcursul audierii din cadrul Comisiei pentru afaceri juridice.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Last winter many solutions worked without any political decisions being taken because clever people cooperated wisely in different places and because the Commission provided helpful mediation.
Iarna trecută, multe soluţii au funcţionat fără decizii politice luate pentru că oameni inteligenţi au cooperat cu înţelepciune în locuri diferite şi pentru că Comisia a asigurat rolul de intermediar.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
It was a very clever move to convene the summit yesterday.
A fost o mişcare foarte inteligentă să organizaţi reuniunea la nivel înalt ieri.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
You have forced the European Commission to do some clever creative accounting so that this money can be used without it hardly being noticed in the financial framework.
Aţi obligat Comisia Europeană să facă o contabilitate inteligentă şi creativă, astfel încât aceşti bani să poată fi folosiţi aproape fără ca acest lucru să se observe în cadrul financiar.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!

Synonymes

showing self-interest and shrewdness in dealing with others: cagy, canny, cagey, smart
mentally quick and resourceful: intelligent, apt
showing inventiveness and skill: ingenious, adroit, cunning© dictionarist.com