build up en Roumain

prononciation
v. construi

Exemples

This region really needs a genuine build-up of the ideas which helped Europe so much after the war.
Orientul Mijlociu are nevoie de o adevărată asimilare a ideilor care au ajutat enorm Europa după încheierea războiului.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Over the last few days we have built up a capacity for hate that will prove more dangerous than the bombs.
În decursul ultimelor zile, am acumulat cu toţii un potenţial de ură care s-ar putea dovedi mai periculos decât bombele.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
The establishment of a European security and defence policy makes it necessary to build up the necessary capacities, for which purpose a high-performance European industry is needed.
Elaborarea unei politici europene în domeniul securităţii şi apărării generează necesitatea de a construi capacităţile necesare, scop pentru care este nevoie de existenţa unei industrii europene de înaltă performanţă.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
I perfectly understand your words on national identity, an identity which we, the countries between the east and the west of Europe, have built up successfully.
Vă înţeleg perfect când vă referiţi la identitatea naţională, o identitate pe care noi, ţările aflate între estul şi vestul Europei, am construit-o cu succes.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Building up supply-side capacity to trade and engage in goods and service sectors underpins the economic value of a trade agreement.
Crearea capacităţii de producţie în cadrul schimburilor comerciale şi implicarea în sectorul bunurilor şi serviciilor susţin valoarea economică a unui acord comercial.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Farmers need sufficient different products, if only to prevent resistance from building up.
Fermierii au nevoie de suficiente produse diversificate, chiar şi numai pentru a evita rezistenţa la acumulare.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Compound mixes are trade secrets built up over years of research and trial.
Amestecurile combinate reprezintă secrete comerciale realizate în urma multor ani de cercetări şi teste.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
build up existing youth and children's networks as sustainable platforms for consulting children;
să consolidăm reţelele existente pentru tineret şi copii ca platforme durabile pentru consultarea copiilor;
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Member States could be tempted to reduce budgets for mental health or to reduce their efforts to build up modern mental health systems with community-based services instead of outdated asylums.
Statele membre ar putea fi tentate să reducă bugetele pentru sănătate mintală sau să-şi tempereze eforturile de a institui sisteme moderne de sănătate mintală, cu servicii bazate pe comunitate, în locul azilurilor învechite.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
I voted for the amendment asking for immediate action to ensure that charges are not levied prior to SMEs' commencing activities, in order to ensure that they are able to build up their own resources.
Am votat pentru amendamentul prin care se solicită acţiuni imediate pentru a nu se percepe plata unor taxe înainte de începerea activităţii IMM-urilor, pentru a le asigura acestora capacitatea de a-şi crea propriile resurse.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!

Synonymes

enlarge, develop, or increase by degrees or in stages: increase
form or accumulate steadily: develop, build, ramp up, progress, work up
prepare oneself for a military confrontation: re-arm, rearm, forearm, gird, fortify, arm
bolster or strengthen: increase, build, ramp up, progress, work up
change the use of and make available or usable: better, educate, develop, prepare, modernise, amend, train, redevelop, make grow, settle, ameliorate, modernize, meliorate, improve


© dictionarist.com