assembled en Roumain

prononciation
v. asambla, aduna, strânge, monta, întruni, convoca, ridica, înjgheba, pune în ordine, îngrămădi

Exemples

Can it assemble more assets with increased access to crisis funds?
Poate aduna mai multe active cu acces sporit la fondurile de criză?
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
I promised during my hearing that I would come to listen and to take your advice, and today's debate was a clear proof of the richness, wisdom and insight that are assembled here in this House.
Am promis în timpul audierii mele că voi veni să vă ascult şi să vă primesc sfaturile, iar dezbaterea de azi a fost o dovadă clară a bogăţiei de idei, înţelepciunii şi inteligenţei care sunt reunite în acest Parlament.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
We are in the first year of a new legislative period of the European Parliament and are dealing with a newly assembled Commission.
Ne aflăm în primul an al noii legislaturi a Parlamentului European şi avem de-a face cu o Comisie nou formată.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Then, last week, bankers from around the EU assembled for Eurofi, discussing Basel III.
Apoi, săptămâna trecută, bancheri din întreaga UE s-au strâns în cadrul EUROFI pentru a discuta Basel III.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Therefore, were we perhaps to add another label to that of 'made in', such as 'processed in' or 'assembled in', we might arrive at a broad agreement more easily.
Prin urmare, dacă ar trebui să adăugăm o altă etichetă pe lângă cea de "fabricat în”, cum ar fi "prelucrat în” sau "asamblat în”, am putea ajunge mai ușor la un acord amplu.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Its members are protesting in defence of the freedom to gather, assemble and hold marches and pickets guaranteed under Article 31 of the Constitution of the Russian Federation.
Membrii acesteia demonstrează pentru apărarea libertății de adunare, de întrunire și desfășoară marșuri și pichetări permise în temeiul articolului 31 din Constituția Federației Ruse.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
The right of religious groups to assemble and practise their religion must be unconditional.
Dreptul grupurilor religioase de a se aduna și a-și practica religia trebuie să fie necondiționat.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
The Member States therefore need to assemble a wide range of indicators that together provide an overall picture of the EU in terms of the environment.
Prin urmare, statele membre trebuie să compileze o serie largă de indicatori care, împreună, să ofere o imagine generală a UE în ceea ce privește mediul.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!


dictionary extension
© dictionarist.com