approved en Roumain

prononciation
a. aprobat, ratificat, oficial, ortodox

Exemples

We are already used to the majority in Parliament approving resolutions without legislative consequences, with content that runs counter to the legislative resolutions it adopts.
în scris. -(PT) Ne-am obişnuit deja ca majoritatea din Parlament să adopte rezoluţii fără consecinţe legislative, cu un conţinut total opus rezoluţiilor legislative pe care le adoptă.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Despite the non-binding nature of the report, it is the most harmful document approved during the term of the present Parliament.
În ciuda faptului că raportul nu are o natură obligatorie, este cel mai dăunător document aprobat în timpul mandatului acestui Parlament.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
The total number of active substances which are currently on the market and which possibly would not be approved under the new regulation is expected to be less than 25 substances.
Numărul total al substanţelor active prezente la ora actuală pe piaţă şi care ar putea fi respinse în temeiul noului regulament este estimat a se ridica la mai puţin de 25 de substanţe.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
There are, however, several reasons why an active substance could not be approved in the EU, and the possible risk to consumers is only one of them.
Cu toate acestea, există câteva motive pentru care o substanţă activă nu a putut fi autorizată în UE, iar riscul potenţial asupra consumatorilor este numai unul din aceste motive.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Our proposal for more effective monitoring of the actual effects of approved medicines, for example, presupposes this type of active involvement on the part of patients.
Propunerea noastră pentru monitorizarea mai eficientă a efectelor reale ale medicamentelor aprobate, de exemplu, presupune acest tip de implicare activă din partea pacienţilor.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
The medicines which are being faked have already been approved, which means that any issues of intellectual property have been resolved.
Medicamentele care sunt falsificate au fost deja aprobate, ceea ce înseamnă că orice probleme de proprietate intelectuală au fost rezolvate.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
This means that manufacturers have their medicines approved in the different markets in the Member States and no one can prevent them from registering the medicines under different names.
Aceasta înseamnă că producătorilor li se aprobă medicamentele pe pieţe diferite din statele membre şi nimeni nu-i poate împiedica să înregistreze medicamentele cu nume diferite.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Last year we approved the report on promoting the use of green vehicles in public transport.
Anul trecut am aprobat raportul privind promovarea vehiculelor ecologice pentru transportul public.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
The legislative proposal on pharmacovigilance, in other words on monitoring approved medicines, will improve patient safety and reduce the unnecessary administrative burden.
Propunerea legislativă privind vigilenţa în farmacologie, cu alte cuvinte asupra monitorizării medicamentelor aprobate, va îmbunătăţi siguranţa pacienţilor şi va reduce povara administrativă.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
What is now on the table has the stink of over-regulation, and that is not something that we can approve of.
Ceea ce avem acum în faţa noastră pare reglementare excesivă şi nu este ceva ce putem aproba.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!

Synonymes

established by authority; given authoritative approval: authorised, sanctioned, authorized


dictionary extension
© dictionarist.com