alert en Roumain

prononciation
n. alarmă
v. alerta, alarma
a. iute, vioi, atent, neadormit, treaz, vigilent

Exemples

In addition, you have also very generously created a budget line to encourage Member States to create these mechanisms, or at least to create links between themselves to deal with 'kidnap alerts'.
În plus, am creat o linie bugetară foarte generoasă pentru a încuraja statele membre să creeze aceste mecanisme, sau, cel puţin, să stabilească legături între ele pentru a gestiona "alertele de răpire”.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
We know that a 'kidnap alert' can be very effective if it is triggered quickly.
Ştim că o "alertă de răpire” poate fi foarte eficientă dacă este activată imediat.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Among the proposals to be implemented as soon as possible is the launch of the missing child rapid alert system.
Una dintre propunerile care trebuie implementate cât mai repede cu putinţă este lansarea sistemului de alertă rapidă pentru copiii dispăruţi.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Urging the Member States to coordinate their actions, I also support the idea to set up the Missing Child Alert System which would improve the cooperation on this issue on the European level.
Îndemnând statele membre să-şi coordoneze acţiunile, sprijin, de asemenea, ideea de a înfiinţa un sistem de alertă pentru copiii dispăruţi, care ar îmbunătăţi cooperarea la nivel european în acest domeniu.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
The one thing which has functioned extremely well is the notification of the veterinary authorities via the European rapid alert system.
Singurul lucru care a funcţionat foarte bine a fost informarea autorităţilor sanitar-veterinare prin sistemul rapid european de alertă.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
I would also like to alert the Commission to the risk of micro-credit being abused for money-laundering purposes.
Aş dori să atenţionez Comisia şi asupra riscului abuzării de microcredite, în vederea spălării de bani.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
I also support the inclusion of a three-year review clause, which will allow the necessary improvements to be made, particularly the possibility of including a rapid alert system functionality.
De asemenea, susţin introducerea unei clauze de revizuire la trei ani care va permite realizarea îmbunătăţirilor necesare, în special posibilitatea de a include o funcţionalitate pentru un sistem rapid de alertă.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
As such, they will be alerted to consultations published on the Commission's single access point for open consultation, Your Voice in Europe.
Astfel, vor fi alertaţi pentru consultaţii publicate pe singurul punct de acces al Comisiei pentru consultare deschisă, Your Voice in Europe.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
(FR) Madam President, first of all I should like to thank Mrs Jensen for her consistently outstanding work, since it is very open and very alert to all of the opinions expressed.
(FR) Doamnă preşedintă, în primul rând doresc să mulţumesc doamnei Jensen pentru activitatea sa remarcabilă, foarte deschisă şi atentă la toate opiniile exprimate.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Therefore we have to be very alert and vigilant.
De aceea trebuie să vigilenţi şi în alertă.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
dictionary extension
© dictionarist.com