someone else's en Polonais

prononciation
pron. czyjś

Exemples

It includes harassment, ignoring people, physically hurting someone, or constantly speaking in a negative way to someone else.
Są wśród nich prześladowanie, ignorowanie osób, fizyczne ranienie kogoś lub ciągłe mówienie w negatywny sposób do kogoś innego.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
I entered someone else's room by mistake.
Przez pomyłkę wszedłem do czyjegoś pokoju.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
To err is human. To blame someone else for your mistakes is even more human.
Mylić się jest rzeczą ludzką. A jeszcze bardziej ludzką - winić innych za nasze błędy.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
She was asked to convince him to get his son or someone else to paint the house.
Poproszono ją, by przekonała go do pomalowania domu przez jego syna lub kogoś innego.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
I'm secretly in love with someone else's wife.
Kocham potajemnie żonę innego mężczyzny.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Tom didn't know Mary was seeing someone else.
Tom nie wiedział, że Mary widzi się z kimś innym.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Please ask someone else.
Poproś, proszę, kogoś innego.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
We have to tell Tom before he hears it from someone else.
Musimy powiedzieć Tomowi, zanim usłyszy to od kogoś innego.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
I know absolutely nothing about university, so ask someone else.
Nie wiem o uniwersytecie absolutnie nic, więc zapytaj kogoś innego.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
I love her, but she's in love with someone else.
Kocham ją, ale ona jest zakochana w kimś innym.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!


© dictionarist.com