score en Polonais

prononciation
n. nacięcie, rysa, nadcięcie, wzgląd, zapis, wynik, punkt, nuta, partytura
v. karbować, nadciąć, punkt: zdobyć punkty, wygrać, zakasować, nadcinać, wygrywać, zakasowywać

Exemples

In American football, a touchdown scores six points.
W futbolu amerykańskim za touchdown dostaje się sześć punktów.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
The only goal of the final match was scored by Andrés Iniesta.
Jedyny gol w finalowym meczu zdobył Andres Iniesta.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
His scores are always better than mine, even though he doesn't study very much.
Jego oceny są zawsze lepsze od moich, mimo że nie uczy się zbyt dużo.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Trying to beat some kid's high score is an inefficient use of your time.
Usiłowanie pobicia rekordu jakiegoś dzieciaka to nie jest efektywny sposób spędzania czasu.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
What was the final score?
Jaki był wynik końcowy?
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
The crowd yelled when he scored a goal.
Tłum krzyknął, kiedy strzelił gola.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
We lost by a score of three to one.
Przegraliśmy wynikiem trzy do jednego.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Even though this is one of the Commission's showpieces, it receives low scores in the Court of Auditors' report.
Choć jest ono jednym z punktów popisowych Komisji, to nie jest wysoko punktowane w sprawozdaniu Trybunału Obrachunkowego.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Action must be taken on this score.
Należy podjąć w związku z tym działania.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Similarly, too, debates using blue cards may possibly turn into a settling of parties' internal scores.
Poza tym debaty prowadzone z wykorzystaniem niebieskich kart mogą przekształcić się w wyrównywanie rachunków między partiami.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
© dictionarist.com