potential en Polonais

prononciation
n. potencjał
a. potencjalny, utajony, warunkowy

Exemples

Education aims to develop potential abilities.
Edukacja celuje w rozwój potencjalnych umiejętności.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Your country is already beautiful and it has still a potential to be even better.
Twój kraj jest już piękny, ale wciąż jeszcze ma potencjał, by być jeszcze lepszym.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
We have to see how promotion is seen as a potential.
Musimy sprawdzić, jak oceniane są możliwości awansu.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Nonetheless, budgetary support very much has the potential of meeting the shortcomings in southern healthcare systems.
Mimo to, wsparcie budżetowe może jak najbardziej uzupełniać niedociągnięcia w południowych systemach opieki zdrowotnej.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
There is potential for a trans-Caspian link to central Asia which, as you know, Commissioner, is dear to my heart, and I have always been an advocate of further rapprochement with Kazakhstan.
Istnieje możliwość stworzenia transkaspijskiego połączenia z Azją Środkową. Pomysł ten, jak pani komisarz dobrze wie, jest bliski mojemu sercu i zawsze byłem orędownikiem dalszego zbliżenia z Kazachstanem.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Conversely, a stabilised Ukrainian economy, increasingly integrated with the EU, is an enormous potential market for EU Member States.
Z kolei ustabilizowana gospodarka ukraińska, w coraz większym stopniu zintegrowana z UE, oznacza ogromny potencjalny rynek dla państw członkowskich UE.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Bilaterally, there is ample potential for the relations to grow.
W wymiarze dwustronnym istnieje duży potencjał umożliwiający rozwinięcie stosunków.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Mexico offers exceptional tourism potential, has magnificent historical cultural treasures and is also a favourite destination of many Europeans.
Kraj ten posiada wyjątkowy potencjał turystyczny, szczyci się wspaniałym skarbami historii i kultury oraz jest ulubionym celem podróży wielu Europejczyków.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
I have some concerns regarding the WTO agreements - or potential agreements - from the perspective of EU farmers and food producers.
Moje pewne wątpliwości budzą umowy WTO - lub potencjalne umowy - z perspektywy unijnych rolników i producentów żywności.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
These areas deal with mobility, transparency, publicity and support to researchers and potential researchers.
Chodzi tutaj o mobilność, przejrzystość, promocję oraz wsparcie dla naukowców i kandydatów na naukowców.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!

Synonymes

the inherent capacity for coming into being: prospect, latency, potency, possible, possibility, chance, potentiality, possibleness
operating on or powered by a high voltage: high-tension, high-voltage
existing in possibility: latent, possible, potentiality, potency
expected to become or be; in prospect: prospective, likely
the difference in electrical charge between two points in a circuit expressed in volts: potential drop, potential difference, electric potential, voltage, resting potential, evoked potential, electrical phenomenon© dictionarist.com