office en Polonais

prononciation
n. przysługa, obowiązek, funkcja, urząd, stanowisko, pozycja, nabożeństwo {kośc.}, obrządek {kośc.}, biuro, gabinet, kancelaria, sekretariat, redakcja, buława

Exemples

I went to the administrative office to speak to the manager and there was no doubt: nobody had applied for Germany and, on the basis of points, it was the only one they could give me.
Poszedłem do biura administracji, aby porozmawiać z menedżerem i nie było żadnych wątpliwości: nikt nie zgłosił się do Niemiec i na podstawie punktów tylko to mogli mi zaoferować.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
The kids still go to the school, and I work part-time in a lawyer’s office.
Dzieci nadal chodzą do szkoły, a ja pracuję w niepełnym wymiarze w biurze prawnym.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
They were sent to the headmaster’s office and as a result of their bad behaviour, they were suspended from school for one week.
Zostały wysłane do biura dyrektora i w rezultacie swojego złego zachowania zostały zawieszone w szkole na jeden tydzień.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
When we arrived to the office of the car rental, we almost fainted.
Gdy dotarłyśmy do biura wypożyczalni samochodów, prawie zemdlałyśmy.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Where is the tourist information office?
Gdzie jest biuro informacji turystycznej?
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
He's just an ordinary office worker.
On jest zwykłym pracownikiem biura.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
She works as a secretary in an office.
Pracuje jako sekretarka w biurze.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
See you tomorrow in the office.
Do jutra w biurze.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
May I come to see you at your office tomorrow morning?
Czy mogę się z Tobą zobaczyć Twoim w biurze jutro rano?
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Where can I find the post office?
Gdzie mogę znaleźć pocztę?
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!

Synonymes

place of business where professional or clerical duties are performed: ticket office, home office, place of business, office block, newsroom, government office, loan office, ticket booth, business office, headquarters, office building, central office, life office, business establishment, home base, main office, countinghouse, box office, shipping office
the person who holds an office: officeholder, incumbent© dictionarist.com