furthermore en Polonais

prononciation
adv. ponadto, poza tym, dodatkowo

Exemples

Furthermore, in Spain, during the summer, in every village there are traditional and popular parties that I have heard of, but many of them were very strange to me and I didn’t understand them very well.
Ponadto, w Hiszpanii podczas lata, w każdej wiosce są tradycyjne i popularne imprezy, o których słyszałem, ale wiele z nich było dla mnie bardzo dziwnych i nie rozumiałem ich bardzo dobrze.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Furthermore, the hotels, hostels and apartments were very cheap in Spain, and we have worked during the course to save in order to be able to spend the holiday together.
Ponadto, hotele, hostele i apartamenty w Hiszpanii były bardzo tanie, a my pracowałyśmy w trakcie kursu, aby zaoszczędzić i móc spędzić wakacje razem.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Furthermore, there are “charcuterías” which is the place where the sausages are sold.
Ponadto, są tam "charcuterías", które jest miejscem, gdzie są sprzedawane kiełbasy.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
No, no, and furthermore, no!
Nie, nie i jeszcze raz nie!
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Furthermore, what we have to do, as has been said before, is to tackle the roots of terrorism.
Ponadto, jak już zostało powiedziane, musimy rozwiązać problemy leżące u podstaw terroryzmu.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Furthermore, an extension of IMI to all regulated professions is envisaged.
Przewiduje się, że system IMI obejmie w przyszłości wszystkie zawody regulowane.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Furthermore, is the state, or public ownership, the sole player in water policy?
Idąc dalej, czy państwo, czy też własność publiczna, pozostaje jedynym podmiotem polityki wodnej?
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Furthermore, I would argue that water should be proclaimed public property and placed under public control, regardless of the fact that it is managed wholly or partly by the private sector.
Ponadto uważam, że woda powinna zostać uznana za własność publiczną i podlegać kontroli publicznej, bez względu na to, że sektor prywatny gospodaruje nią częściowo lub w całości.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Furthermore, we are preparing full steam ahead for the Copenhagen climate conference in December.
Poza tym gruntownie przygotowujemy się do grudniowej konferencji klimatycznej w Kopenhadze.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Furthermore, we have to make sure that the Member States deliver their part of the EUR 2 billion that has been promised for 'aid for trade' across the developing world.
Musimy ponadto dopilnować, aby państwa członkowskie wypłaciły swoją część 2 miliardów euro obiecanych na "pomoc w zamian za handel” dla wszystkich krajów rozwijających się.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!

Synonymes

in addition; furthermore, their quality is improving"; moreover, mice nested there": moreover, what is more


dictionary extension
© dictionarist.com