daring en Polonais

prononciation
n. śmiałość, odwaga, bitność, brawura
a. śmiały, odważny, bojowy, bitny, brawurowy

Exemples

I have never dared to speak to her.
Nigdy nie odważyłem się do niej zagadać.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
I'd take anybody apart who dared to say a word against her.
Nie odpuszczę nikomu, kto powie na nią choćby jedno złe słowo.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
You're a daring man!
Jesteś odważnym mężczyzną!
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Life is either a daring adventure or nothing.
Życie jest albo odważną przygodą, albo niczym.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Will she dare enter the forest?
Czy ona odważy się wejść do lasu?
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Tom doesn't dare to tell the truth.
Tom nie ma odwagi powiedzieć prawdę.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
I felt like laughing, but I didn't dare.
Miałem ochotę roześmiać się, ale nie odważyłem się.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
How dare he open my letters!
Jak on mógł otworzyć moje listy!
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
How dare you say such a thing to her!
Jak śmiesz jej mówić takie rzeczy.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
How dare you ask me for help!
Jak śmiesz prosić mnie o pomoc?
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!

Synonymes

disposed to venture or take risks: adventuresome, audacious, venturesome, venturous, adventurous
the trait of being willing to undertake things that involve risk or danger: fearlessness, temerity, shamelessness, boldness, daredeviltry, brazenness, adventurousness, audaciousness, audacity, hardiness, bold, venturesomeness, daredevilry, hardihood
a challenge to do something dangerous or foolhardy: challenge, dare
radically new or original: avant-garde, original


© dictionarist.com