climbing en Polonais

prononciation
n. wspinaczka, pięcie się
a. wspinaczkowy

Exemples

We almost had to “climb” to get into that huge car. Once inside, we stared in wonder at all the things the car had: GPS, radio, radio by satellite and a camera to see how to park!
Prawie musiałyśmy się „wspinać”, aby wejść do tego olbrzymiego samochodu. Jak już byłyśmy w środku, gapiłyśmy się na wszystko co ten samochód posiadał: GPS, radio, radio satelitarne oraz kamerę, aby widzieć jak parkować!
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
When hot summer nights became unbearable my whole family would climb up onto the rooftop to sleep in the cool night air.
Gdy gorące letnie noce stawały się nie do zniesienia, cała moja rodzina wspinała się na dach, aby spać na chłodnym nocnym powietrzu.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
He was the first man to climb Mt. Fuji in winter.
Był pierwszym człowiekiem, który wspiął się na górę Fudżi w zimie.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
He climbed over the fence.
Wdrapał się na ogrodzenie.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
I have climbed Mt. Fuji.
Wspiąłem się na górę Fuji.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Even pigs can climb a tree when flattered.
Nawet świnie potrafią wspiąć się na drzewo, gdy je pochwalić.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
He climbed the stairs.
Wspiął się po schodach.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Tom loves to climb mountains.
Tom lubi wspinaczkę górską.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
I remember Tom telling me about the time he and Mary had climbed Mt. Fuji.
Pamiętam, że Tom mówił mi, o której weszli z Mary na górę Fuji.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
The old woman climbed the stairs with difficulty.
Staruszka z wielkim trudem wdrapała się po schodach.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!

Synonymes

an event that involves rising to a higher point (as in altitude or temperature or intensity etc.): mounting, rise, rising, ascension, climb, ascent© dictionarist.com