approved en Polonais

prononciation
a. zatwierdzony, uznany

Exemples

Father will never approve of my marriage.
Ojciec nigdy nie zaakceptuje mojego małżeństwa.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
The treaty was approved.
Traktat został zatwierdzony.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Congress finally approved Wilson's proposals.
Kongres nareszcie zgodził się na propozycje Wilsona.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
He gave her an approving nod.
Skinął jej potakująco głową.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Thank you for approving my join request.
Dziękuję za zaakceptowanie mojej prośby o przyłączenie.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
I don't approve of what Tom has done.
Nie pochwalam tego, co Tom zrobił.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
I think you'll approve.
Myślę, że to docenisz.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
A vast majority of people approve of the plan.
Zdecydowana większość osób zgadza się na ten plan.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
(The minutes of the previous sitting were approved)
(Protokół poprzedniego posiedzenia został przyjęty)
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
(The Minutes of the previous sitting were approved.)
(Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.)
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!

Synonymes

established by authority; given authoritative approval: authorised, sanctioned, authorized


dictionary extension
© dictionarist.com