abstract en Polonais

prononciation
v. sprzątać, uwaga: odwracać uwagę, rozważać w oderwaniu, streszczać, wydobyć, abstrahować, sprzątnąć, streścić
n. abstrakcja, streszczenie, abstrakt, kompendium
a. abstrakcyjny, oderwany

Exemples

For him, hunger was an abstract concept. He had always had enough food.
Dla niego głód był pojęciem abstrakcyjnym. Zawsze miał wystarczająco jedzenia.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Your explanation is too abstract to me.
Twoje wyjaśnienie jest dla mnie zbyt abstrakcyjne.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
A sudden noise abstracted their attention from the game.
Nagły dźwięk odwrócił ich uwagę od gry.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
However, the concept itself remains so wide and abstract that some clarification would be desirable.
Sama koncepcja jest jednak tak szeroka i abstrakcyjna, że pewne wyjaśnienia byłyby pożądane.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
The EU affects EU citizens very often in an abstract way and its institutions are very difficult to understand.
UE wywiera wpływ na swoich obywateli bardzo często w sposób abstrakcyjny, a działanie jej instytucji jest bardzo trudne do zrozumienia.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
This is not an abstract point of law; it is a real argument.
To nie jest abstrakcja wyrwana z kontekstu prawa; to prawdziwy argument.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
This is not merely an abstract concept; it is one that affects people's lives.
Nie jest to jedynie abstrakcyjna idea; ten spór wywiera wpływ na życie obywateli.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
We must switch the focus from the fight against corruption, which is some abstract notion, to the fight against the corrupt.
Musimy przenieść punkt ciężkości z walki z korupcją, która jest do pewnego stopnia pojęciem abstrakcyjnym, na walkę z tymi, którzy są skorumpowani.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
If, however, we are not to remain at the stage of abstract declarations of principle, the European Union really must start using the specific instruments at its disposal.
Jednak jeśli nie chcemy pozostać na etapie abstrakcyjnych, teoretycznych deklaracji, Unia Europejska musi rzeczywiście zacząć używać konkretnych instrumentów, którymi dysponuje.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Democracy and freedom are not simply abstract concepts.
Demokracja i wolność nie są tylko abstrakcyjnymi pojęciami.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
© dictionarist.com