juvenile en Néerlandais

prononciation
zn. jong; jeugdig; minderjarig
bn. jeugdig-, jong, onvolwassen, kinderachtig

Exemples

That's so juvenile.
Dat is zo kinderachtig.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
I do not suppose that anybody in this House would object to the principle of protecting juveniles of marine organisms.
Ik denk niet dat er iemand in dit Parlement is die bezwaren heeft tegen het principe van het beschermen van jonge exemplaren van mariene organismen.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
We certainly have a heart for children, but nothing concerns us quite so much as whether the juvenile fish are thriving.
Wij hebben echter een hart voor kinderen. Niets houdt ons zozeer bezig als de zorg voor en het gedijen van jonge vis.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
With cod supplies at an all-time low Mr Nicholson is calling for restrictions to stop trawlers from catching juvenile cod.
Omdat het kabeljauwbestand nog nooit zo laag is geweest, bepleit de heer Nicholson de invoering van beperkingen. Trawlers mogen niet langer op jonge kabeljauw vissen.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
It is important that we pay special attention to juvenile, urban and drug-related crime.
We moeten met name aandacht besteden aan jeugdcriminaliteit, criminaliteit in de steden en druggerelateerde criminaliteit.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
The main problem for the stocks here is the large number of juvenile fish caught.
Het grootste probleem hierbij is het grote aantal jonge vissen dat gevangen wordt.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
One possible way of reducing catches of juveniles is to use nets with a larger mesh size.
Een van de mogelijkheden om de vangst van jonge vissen te verminderen, is het gebruik van netten met grotere mazen.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
We all have to accept that this is about the protection of juvenile cod in the Irish Sea.
We moeten allemaal beseffen dat het hier gaat om de bescherming van jonge kabeljauw in de Ierse Zee.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
All of this is highly commendable and will assist in the process of stock recovery and juvenile recruitment.
Dit alles is zeer aanbevelenswaardig en draagt bij aan het proces van het herstel van visbestanden en de aanwas van jonge vis.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Juvenile offenders, pregnant women and nursing mothers were also excluded.
Daarnaast zijn tevens jeugdige delinquenten, zwangere vrouwen en zogende moeders van een doodvonnis uitgesloten.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
© dictionarist.com