furthermore en Néerlandais

prononciation
bw. bovendien, daar bovenop, behalve

Exemples

Furthermore, in Spain, during the summer, in every village there are traditional and popular parties that I have heard of, but many of them were very strange to me and I didn’t understand them very well.
Bovendien zijn er in Spanje in de zomer in alle plaatsen traditionele en geliefde feesten, waarvan ik altijd al gehoord had, hoewel enkele zeer zeldzaam waren en ik ze nooit zo goed begreep.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Furthermore, the hotels, hostels and apartments were very cheap in Spain, and we have worked throughout the whole year and saved-up in order to be able to spend the holiday together.
Bovendien waren de hotels, hostels en appartementen in Spanje heel goedkoop, en we hadden het hele jaar gewerkt en gespaard om deze vakantie samen door te kunnen brengen.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Furthermore, there are “charcuterías” which is the place where sausages are sold.
Verder zijn er ook “charcuterías”, waar vleeswaren verkocht worden.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
No, no, and furthermore, no!
Nee, nee en nogmaals nee!
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Furthermore, three quarters of our farm workers are part-time and require supplements to their incomes.
Bovendien oefent driekwart van de landbouwers hun beroep slechts in deeltijd uit en moeten zij hun inkomen op andere wijzen aanvullen.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
And furthermore the Commissioner has not quoted from his bibliography this time.
Daar komt nog bij dat de heer Patten dit keer niet eens uit zijn bibliotheek heeft geciteerd!
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
I have said, furthermore, that I would play my part by visiting each of the national parliaments.
Ik heb overigens gezegd dat ik mijn bijdrage zal leveren door naar ieder van de nationale parlementen af te reizen.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
This would, furthermore, make it possible to allow firms time to make funds available to meet these additional expenses.
De ondernemingen zouden dan ook de tijd hebben gehad om financiële reserves aan te leggen om die extra uitgaven te kunnen doen.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Furthermore, Amendment No 43 does not fall within the directive' s area of applicability.
Verder hoort amendement 43 niet thuis in het toepassingsgebied van de richtlijn.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Furthermore, we will see if we can do this for a range of other proposals that we have on this issue.
Wij zullen er eveneens op toezien dat aandacht besteed wordt aan een aantal andere door ons gedane voorstellen.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!

Synonymes

still: nevertheless, but, however, besides


dictionary extension
© dictionarist.com