enterprising en Néerlandais

prononciation
bn. ondernemend, stoutmoedig

Exemples

She is one of the most energetic, enterprising and intelligent members of the committee.
Zij behoort tot de meest energieke, ondernemende en intelligente leden van onze commissie.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
The agricultural policies should be redirected so that they encourage farmers to be more enterprising.
Het landbouwbeleid moet een andere richting krijgen, opdat landbouwers geprikkeld worden ondernemender te worden.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Let us praise success and be pleased to see the rewards of success in our most enterprising fellow citizens.
Laten we succes toejuichen en laten we blij zijn voor onze meest ondernemende medeburgers wanneer zij hun inspanningen beloond zien.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
The President of the Commission has our full support for an enterprising Europe, committed to growth and prosperity.
Wij sluiten ons volledig aan bij het streven van de voorzitter van de Commissie naar een ondernemend Europa dat zich richt op groei en voorspoed.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
We Europeans must become more enterprising.
Wij Europeanen moeten meer ondernemend worden.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
In the 20th century Europe lost millions of intellectuals and enterprising citizens because of totalitarian regimes.
In de twintigste eeuw verloor Europa miljoenen intellectuelen en ondernemende burgers vanwege totalitaire regimes.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Subsidising and regulating our domestic agriculture does not promote our goal of an open, green, safe and enterprising EU.
Het subsidiëren en reguleren van onze eigen landbouw is niet bevorderlijk voor onze ambitie van een open, groene, veilige en ondernemende EU.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
After all, this actually promotes the brain drain of the most skilled, dynamic and enterprising Africans.
Dit bevordert immers juist de hersenvlucht van de meest geschoolde, de meest dynamische, de meest ondernemende Afrikanen.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
They need opportunity and encouragement to be enterprising.
Zij hebben kansen nodig en stimulansen om ondernemend te zijn.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
It is therefore particularly important for them to be enterprising and ready to create a vibrant and competitive EU economy.
Daarom is het heel belangrijk dat ze ondernemend zijn en klaar staan om een krachtige en concurrerende EU-economie te creëren.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!

Synonymes

1. advancing: progressive, go ahead
2. energetic: adventurous, bold, dashing, eager, ready, resourceful, spirited© dictionarist.com