confidential en Néerlandais

prononciation
bn. geheim; in vertrouwen

Exemples

The White Paper requires only a single aspect of the issue to be re-examined: the exchange of confidential information.
Met het Witboek willen we maar een enkel aspect onder de loep nemen: het uitwisselen van vertrouwelijke informatie.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
The other issue is access to confidential documents.
Een ander punt betreft de toegang tot vertrouwelijke documenten.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Finally, I am satisfied there is always a need to clarify the procedures for the transmission of confidential information.
Ten slotte ben ik ervan overtuigd dat het altijd nodig zal zijn om de procedures voor de overdracht van vertrouwelijke informatie te verhelderen.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
The Commission should also be entitled to have confidential drafts on the table throughout the preparative phase.
De Commissie moet ook het recht hebben vertrouwelijke ontwerpen te behandelen gedurende de hele voorbereidende fase.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
We frequently read in the newspapers about Commission proposals which, officially, are still confidential.
Het komt zeer herhaaldelijk voor dat wij de tekst van officieel nog niet openbaar gemaakte voorstellen van de Commissie via de kranten vernemen.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
But I cannot endorse the proposed regulation with regard to confidential documents.
Maar ik kan niet akkoord gaan met de voorgestelde regeling in verband met de vertrouwelijke documenten.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Furthermore, it is not up to one institution to decide on what is confidential and what is not.
Bovendien is het niet aan één instelling om uit te maken wat vertrouwelijk is en wat niet.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
The nature of OLAF' s work is such that certain aspects must remain confidential and perhaps even secret.
De aard van het werk van OLAF houdt in dat bepaalde dingen vertrouwelijk en misschien zelfs geheim moeten blijven.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
The citizens' right to confidential advice is one of the fundamental principles of the rule of law and must remain sacrosanct.
Het recht van de burgers op vertrouwelijk advies is een van de fundamentele grondrechten van de rechtsstaat en aan dat recht mag ook in de toekomst niet getornd worden!
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
We cannot accept Amendment No 63, which requires food control work and surveillance to be kept confidential.
Amendement 63, waarin wordt geëist dat de werkzaamheden tijdens de voedselinspecties en het controleproces vertrouwelijk blijven, moeten we afwijzen.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
© dictionarist.com