characteristic en Néerlandais

prononciation
zn. eigenschap; typische eigenschap; karakteristiek; karaktertrek
bn. kenmerkend, tekenend, kenschetsend, typisch; karakteristiek

Exemples

The aurora is a phenomenon characteristic of the polar regions.
Het noorderlicht is een fenomeen dat kenmerkend is voor poolgebieden.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
The most significant characteristic of modern civilization is the sacrifice of the future for the present, and all the power of science has been prostituted to this purpose.
Het belangrijkste kenmerk van de moderne beschaving is het offeren van de toekomst voor het heden, en de volle kracht van de wetenschap wordt daarvoor geprostitueerd.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
This too is characteristic of American society, which hears little about it.
Ook dit is tekenend voor de Amerikaanse samenleving die er zelf weinig van te horen krijgt.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
This must be done whilst respecting their specific religious beliefs and cultural characteristics.
Daarbij moeten hun godsdienstige overtuiging en hun specifieke culturele kenmerken volledig worden gerespecteerd.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
I am suggesting a mechanism with the following broad characteristics.
Ik stel voor dat er een mechanisme wordt gecreëerd op basis van een aantal algemene kenmerken.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Wisdom is not always a characteristic of politicians, be they in the Commission, the Council, or in this Chamber.
Politici hebben niet altijd de waarheid in pacht, of ze nou in de Commissie, in de Raad of in deze zaal zitten.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
These are instruments of a permanent nature which have the same characteristics in each of the Member States.
Wij zullen tevens nagaan hoe men erin is geslaagd het overheidstekort terug te dringen en welke instrumenten daarbij zijn gebruikt.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
I believe that in human society acting as a model is a particularly important characteristic.
Mijns inziens is het geven van het goede voorbeeld heel belangrijk in deze gemeenschap van mensen.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
In Article 2, for example, it is used to describe 'a group of persons' and not as a characteristic of unacceptable discrimination.
In artikel 2 wordt dit woord bijvoorbeeld gebruikt bij de definitie van "een groep personen" en niet als kenmerk van een onaanvaardbare discriminatie.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
None of these things are characteristic of intergovernmentalism.
Geen van deze dingen is kenmerkend voor intergouvernementalisme.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!




© dictionarist.com